www.zelvicky.net

CHOV A PRODEJ SUCHOZEMSKÝCH ŽELV

Václav Hraběta     mobil: 776 383 898     email: v.hrabeta@seznam.cz

želva zelenavá - T. hermanni mladé 2016 1290Kč

CITES - povinné doklady

želva leopardi - Stig. p. pardalis 2016 2390Kč
želva zlutohneda - T.graeca 2016 kus od 990Kč

CITES - povinné doklady

žel. ostruhatá - Centrochelys sulcata budou 03/2017 kus 2000Kč
želva leopardi - Stig. p. babcooki 2016 1900-2200Kč želva vroubena - T.marginata 2016 od 990Kč

CITES - povinné doklady

želva hvězdnatá - G.elegans 2014 4500Kč želva paprsčitá - Astrochelys radiata budou 06/2017 dohodou

CITES - povinné doklady

 
užovka levharti - Elaphe situla budou 09/2017 1200Kč

- K želvám mohu dodat substrát, lampy a potřebné minerály.

- U druhů, které zimují mohu dodat podrobný návod na zimování.